Mieli Tėveliai,

Dėl vaikučių sveikatos ir saugumo, bei geros nuotaikos ir šilto bendravimo, maloniai prašome susipažinti su šios įstaigos vidaus tvarkos taisyklėmis, ir jų laikytis.

BENDROJI TVARKA:

 • Visas žaidimų kambaryje esantis turtas (žaislai, baldai, įranga, ir pan.) yra žaidimų kambario savininkų nuosavybė, todėl lankytojai privalo saugoti kambaryje esantį turtą.
 • Prieš pradedant naudotis patalpomis, Tėveliai privalo susipažinti su švenčių kambario taisyklėmis ir privalo jų laikytis. Tėveliai pasirašydami lankytojų registracijos žurnale pažymi, kad su kambario taisyklėmis susipažino, jos jam yra suprantamos ir su jomis sutinka. Jei kyla klausimų, klauskite, mielai viską paaiškinsime.
 • Už vaikų elgesį, priežiūrą ir saugumą kambaryje atsakingi yra tėveliai, globėjai ar kiti jį atlydėję pilnamečiai asmenys.
 • Atvedus ir palikus ar išleidus vaiką (-us) be suaugusių priežiūros, suaugusiam, už vaiką atsakingam asmeniui būtina pasirašyti tėvų/globėjų sutikimą.
 • Vaikų žaidimų kambaryje nėra teikiamos įprastinės vaikų priežiūros paslaugos, o tik vaikų pramogų organizavimo paslaugos, todėl nesilaikant taisyklių, visa atsakomybė tenka tėvams/globėjams, vaikų žaidimų kambarys “Meškėnas” nėra atsakingas už vaiko žalos atsiradimą ir atlyginimą, kuri kilo dėl taisyklių nesilaikymo ar netinkamo laikymosi, vaiko (-ų), globotinio (-ių) neatsargaus ar pavojingo elgesio.
 • Vaikai, turintys neįgalumą, gali žaisti tik prižiūrint suaugusiam-vaiką atvedusiam asmeniui. Palikti neįgalų vaiką be suaugusio asmens priežiūros negalima, nepriklausomai nuo vaiko amžiaus.
 • Lankytojai privalo susimokėti už suteiktas paslaugas pagal nustatytus įkainius. Atsiskaitymas švenčių kambaryje galimas tik grynais. Sumokėti už žaidimų kambaryje praleistą laiką reikia išeinant. 1 val. Žaidimo kaina- 2.50 €.
 • Jeigu vaikai per daug triukšmauja, ar nederamai elgiasi su kitais lankytojais – kambario personalas turi teisę juos sudrausminti.
 • Jeigu vaikai mušasi, skriaudžia kitus vaikus, kambario personalas turi teisę tokius vaikus su lydinčiais asmenimis paprašyti palikti kambarį. Tokiu atveju jokia piniginė kompensacija už nepilnai praleistą laiką nėra grąžinama.
 •  Tėveliai privalo palikti telefono numerį, kad kambario personalas galėtų su jais bet kada susisiekti.
 • Vaikai, be tėvelių priežiūros gali būti palikti tik nuo 2 metų amžiaus. Jaunesni žaidžia su tėveliais ar juos prižiūrinčiu atsakingu asmeniu.
 • Už persirengimo patalpoje paliktus lankytojų asmeninius daiktus/jų saugumą kambario personalas neatsako.
 • Tėvelių prašome supratingumo ir atsakomybės. Dėl visų kitų lankytojų sveikatos ir saugumo, užkrečiamomis ligomis sergantys vaikučiai ar prastai besijaučiantys lankytojai, į žaidimų kambarį neįleidžiami – laukiame Jūsų sugrįžtant kai pasveiksite.
 • Susižeidus, užsigavus ar tiesiog prastai pasijutus – prašome apie tai informuoti kambario personalą, kurie suteiks reikiamą pagalbą ar prireikus iškvies specialistus.
 • Dėl visų iškilusių klausimų, problemų ir pan. – prašome kreiptis į “Meškėno” personalą.
 • DRAUDŽIAMA:
  • Draudžiama į kambarį neštis aštrius daiktus, su kuriais galima susižeisti pačiam ar sužeisti kitus bei sugadinti kambaryje esančius daiktus ir įrenginius.
  • Draudžiama iš kambario išsinešti žaislus ar kitą kambariui priklausantį turtą. Vagystės atveju bus kviečiama policija.
  • Valgyti ir gerti galima tik gimtadienių šventimo zonoje, prie esančio stalo. Higienos, tvarkos ir švaros palaikymui bei pačių vaikų saugumui, kitose kambario zonose valgyti ir gerti yra draudžiama.   
  • Labai vertiname švarą, todėl draudžiama į kambarį eiti su batais, lauko rūbais ar vežimėliais – prašome juos palikti persirengimo zonoje. Pramogaujant kambaryje būtinos storesnės kojinaitės arba naminės šlepetės tiek vaikams, tiek suaugusiems.
  • Draudžiama žaidžiant kambaryje stumdytis, mėtytis iš daiktų ar daryti kitus veiksmus, kurie keltų pavojų savo ar kitų lankytojų saugumui ir sveikatai.
  • Šventės užsakovas įsipareigoja saugoti kambario inventorių ir jame esančią įrangą, daiktus naudoti pagal jų paskirtį. Už šventės metu tyčia, dėl neatsargumo, taisyklių nesilaikymo sugadintus kambario daiktus, inventorių, įrangą finansinę atsakomybę neša šventės užsakovas, pasirašęs žaidimų kambario “Meškėnas” lankytojų registracijos žurnale.
  • Draudžiama kambaryje vartoti alkoholinius gėrimus, rūkyti ar kitaip svaigintis.
  • GIMTADIENIŲ ŠVENTIMO TVARKA:
   • Vaikų gimtadienių metu už vaikų priežiūrą ir saugumą atsako patys tėveliai, šventės užsakovas.
   • Tėveliai patys atsako už vaikų gimtadienio metu į kambarį pačių atsinešto maisto ir gėrimų kokybę. Kavos aparatus ir virdulius įsinešti draudžiama.
   • Gimtadieniai rezervuojami tik iš anksto sumokėjus nustatyto dydžio užstatą – 30 . Vėliau bendra suteiktų paslaugų kaina sumažinama sumokėto užstato dydžiu. Atšaukus ar neatvykus į gimtadienį, užstatas negrąžinamas, išskyrus ligos atvejus, tuomet šventė nukeliama vėlesniam laikotarpiui, tačiau apie neatvykimą privaloma pranešti likus bent 1 dienai iki šventės (nukelti šventę galima tik vieną kartą).
   • Visi, švenčiantys privalo laikytis patvirtinto būvimo kambaryje tvarkaraščio. Į kambarį užsakovas įleidžiamas 10 min. iki šventės pradžios. Prašome pradėti rinktis daiktus bent likus 15 min. iki šventės pabaigos. Kambarį prašome atlaisvinti sutartu laiku.
   • Kambaryje leidžiama naudoti torto fejerverką (kuris dega kaip didelė šalta ugnelė). Konfeti ir Pinatas naudoti draudžiama.
   • Pasirašydami tėveliai lankytojų registracijos žurnale, sutinka, kad gimtadienio šventės metu padarytos nuotraukos gali būti patalpinamos Meškėno internetiniame puslapyje arba facebook paskyroje.
   • Kamuoliukų baseine smagu žaisti , tačiau tėveliai ar kiti vaiką prižiūrintys pilnamečiai asmenys turi įspėti vaikučius, kad kamuoliukai po žaidynių turi likti baseine, o ne už jo ribų. Tėveliams ir kitiems vaiką prižiūrintiems pilnamečiams asmenims į kamuoliukų baseiną lipti draudžiama.


   Linkime geros nuotaikos ir nepamirštamų akimirkų!


   “Mešk
   ėno” kolektyvas